České Budějovice

19.10.2015 17:23

V prvním díle seriálu MHD ve městech si popovídáme o MHD v Českých Budějovicích.

Historie

Počátkem 20. století se přemýšlelo, jak v rychle roustocím městě zajistit dopravu z nádraží do centra. Nakonec padla volba na tramvaj a v roce 1908 byly zahájeny zkušební jízdy. První tramvaje se po nové trati z nádraží k tehdejším dělostřeleckým kasárnám svezli 15. června roku 1909. Linka byla označena písmenem P a to podle Pražského předměstí jehož větší částí linka projížděla. Trať byla ve většině délky jednokolejná a celkem měřila 3km. 16. dubna 1910 se tramvaje podívaly i na trať vedoucí na Linecké předměstí. 

Město se dál rozrůstalo, a tak bylo potřeba i spojení se hřbitovam. Dva frekventované železniční přejezdy však tramvaj překonat nesměla. Cestující se nakonec 27. října 1909 svezli trolejbusem. Vozy od společnosti Daimler-Stoll byly nespolehlivé a tak po 5 letech na počátku 1. světové války jejich provoz bez náhrady zastaven.

V roce 1905 pouliční tramvajovou dráhu odkoupily jihočeské elektrárny. Po jedenácti letech udělaly jedinou významnou změnu. Od roku 1936 tedy jezdila jedna linka mezi oběma předměstími a druhá zajišťovala na náměstí přípoj k nádraží. Během další války se stav tratí výrazně zhoršoval a tramvaje pomalu upadaly. Investovat do oprav nebo nových tratí by už se nevyplatilo. Proto byl 2. března 1950 provoz ukončen. 

Trolejbusová invaze...

Krajské město ovšem bez MHD vydržet nemohlo. Proto se elektrárny na konec tramvají pořádně připravovaly a během několika let vybudovali a uvedly do provozu novou trolejbusovou síť. Trolejbusy se po druhé rozjely 28. října 1948. Nejdnalo se všek o žádné krámy, ale o kvalitní vozy se kterými měly skušenosti Praha i Plzeň. První trať vedla do čtyř dvorů. Převážná část však byla zprovozněna až v srpnu 1949.

1. ledna 1950 elektrárny přenechaly provoz nově ustanovenému dopravnímu podniku. Trolejbusy tvořily páteř dopravy po měste 20 let. V šedesátých letech se unáhleně přistoupilo k likvidaci a 24. září 1971 jejich úkoly plně převzaly autobusy.

Věk autobusů

První linka byla zprovozněna již 8. září 1951 do Mladého, kam se nepodařilo zavést trolejbusy. Rozmach nastal po převzetí trolejbusových linek 1972. To městem jezdilo 11 linek o délce 87km. V roce 1988 měli Budějovice necelých 200km autobusových linek.

Trolejbusy se vrací!

Základem obnovy byla představa trolejbusového spojení Budějovic s Temelínem. Z plánu na konec sešlo, ale trolejbusů se dočkaly alespoň samotné Budějovice. 
 
2. května 1991 byla otevřena nová trolejbusová vozovna a to v Horní ulici, kde je dodnes. V dalších letech byla ve městě obnovena převážná většina původních tratí a trolejbusy se dostaly i do dalších částí města, především na nová sídliště. 
Jako první byla spojena s hlavním dopravním uzlem u nádraží sídliště Máj a Vltava. Ani Čtyři Dvory nezůstaly pozadu. V červnu 1992 byl zahájen provoz na trati přes Ústřední hřbitov a přes Nemanice až do Borku. V září téhož roku byla dokončena první etapa výstavby sítě zprovozněním úseku do Rožnova. Rok 1996 přinesl obnovu trolejbusové tratě do Suchého Vrbného a postavení nové větve k Papírnám. Tím výstavba druhé etapy neskončila. Trolejbusů se dočkalo ještě sídliště Šumava a 13. dubna 1998 byla dána do provozu trať na Strakonické ulici. V roce 2003 se postavilo propojení mezi Pražskou třídou a nádražím po Pekárenské ulici.

Nové století, nová doba

Velkým krokem bylo zavedení nových odbavovacích a informačních systémů od ledna 2000. Vozidla MHD byla vybavena novými palubními počítači a označovači jízdenek. Myslelo se i na nemocné občany. Byl totiž do provozu uveden první kompletní informační systém pro nevidomé občany v ČR.

Současnost

V součastnosti je v provozu 8 trolejbusových linek (z toho 2 noční) o celkové délce 59,3km. Na ty v pracovní dny vyjíždí až 38 vozů a další dva jsou připraveny jako pohotovostní. Napájení je zajištěno trolejemi se stejnosměrným napětím 750V, které zajišťují dálkově ovladané měnírny. Celkový instalovaný výkon měníren je 6400 kilovoltampér. Trolejové vedení, vyjádřeno jednostopě, dosahuje stavební délky 63 kilometrů včetně manipulačních úseků. V trolejové síti je instalováno celkem 129 výhybek a v zemi je uloženo 147 km napájecích kabelů.
Pro provoz má DPMČB vyčleněno 25 trolejbusů Škoda 15Tr, 31 trolejbusů Škoda 25Tr s karoserií Citelis a 2 trolejbusy Škoda 27Tr.
 
Autobusy následně zajišťují provoz na 14 linkách o celkové délce 165km. V pracovní dny vyjíždí do ulic 62 vozů a další čtyři jsou každý den připraveny pro zálohové nasazení. Autobusové linky také plní formu příměstské dopravy pro 14 přilehlých obcí a 2 města. Ty jsou zařazeny do vnějšího tarifního pásma.
Pro provoz má DPMČB vyčleněny 2 Karosy B732, 1 Karosu B741, 4 Karosy B931, 10 Karos B941, 22 autobusů Karosa Renault Citybus 12m, 5 autobusů Iveco Crossway LE 12.8 m, 12 autobusů Iveco Citelis 12m, 19 autobusů Iveco Citelis 18m, 3 autobusy Solaris Urbino 12, 3 autobusy Solaris Urbino 15. Nově také zařadí 3 autobusy Solaris Urbino 18. Dopravce myslel i na smluvní dopravu, a tak má ještě Karosu LC936XE a Iveco Arway  12.8m. Spekuluje se také o nákupu 1 autobusun od Volva.
 
 

FOTKY MHD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH NAJDETE VE FOTOGALERII NEBO NA NAŠÍ FB STRÁNCE.

 

Upraveno: 22.10.2015 v 7:18, z důvodu: Vaše podněty /ADMIN

Autor článku a fotek: /ADMIN

Autor historických fotek: DPMČB

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode